Викладачам

Посадові інструкції:

 Посадові_інструкції__2019

Стандарти:

Стандарт  вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” для першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Зразок ФОРМИ 11 – списку наукових та навчально-методичних праць: Форма 11_Зразок


З метою підвищення рейтингу публікаційної активності та цитованості наукових праць викладачів університету у виданнях, які входять до міжнародних науковометричних баз даних, що необхідно для звітності з наукової діяльності університету, визначення рейтингу викладача, рейтингу ВНЗ та для замовлення кількості державних місць за спеціальностями університету необхідно провести дореєстрацію наукових співробітників в наукометричній базі Google Scholar, та здійснити обов’язкову реєстрацію в наукометричній базі ORCID (http://orcid.org/). Інформацію про публікації в наукометричну базу ORCID можливо імпортувати з заповненого профілю в Google Scholar.


 

ЗВІТ З НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Шановні колеги! Для оформлення звіту з наукової діяльності кафедри необхідно заповнити наступні документи:
Форма звіту по публікаціях.
Залучення до наукової роботи студентів.
Анотація науково-дослідної роботи.
Діяльність із зарубіжними партнерами.
Звіт по заявам та патентам.
та надіслати їх на електронну пошту Дрєєву Олександру Миколайовичу – drey_sanya@ukr.net