Управління інформаційною безпекою (бакалаврат)

hn2TJA2cv58Кафедра програмного забезпечення КНТУ перша та єдина на сьогоднішній день у Кіровоградській області починає готувати бакалаврів зі спеціальності “Управління інформаційною безпекою”. Навчаючись на даній спеціальності ви отримаєте знання з програмування та комп’ютерної техніки, кібербезпеки, програмних та технічних методів захисту інформації, криптографії, правових та соціальних аспектів захисту інформації, а також менеджменту у сфері інформаційної безпеки.

Фактично після навчання на даній спеціальності студент отримує знання та навички «білого» хакера.

В умовах інформаційної війни спеціальність «Управління інформаційною безпекою» зараз,  як ніколи, актуальна для нашої країни.

Посади, на яких зможуть працювати випускники:
˗ фахівець з організації захисту інформації;
˗ прикладний програміст;
˗ системний програміст;
˗ веб-програміст;
˗ фахівець з режиму секретності;
˗ інженер з експлуатації засобів захисту інформації;
˗ інспектор з організації захисту секретної інформації;
˗ системний адміністратор;
˗ адміністратор баз даних;
˗ проектувальник систем захисту інформації;
˗ проектувальник комп’ютерних мереж;
˗ аналітик комп’ютерних систем;
˗ аналітик з захисту інформації;
˗ менеджер з безпеки підприємства.

Основні мови та технології програмування, які будуть викладатися:
Pascal (Lazarus), С++, Visual C++, Visual C#, Java, Android API, Assembler, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, SQL і т.д.

Основні дисципліни, що будуть викладатися:
1) Дисципліни з програмування:
˗ Структурне та модульне програмування.
˗ Об’єктно-орієнтоване програмування.
˗ Web-програмування.
˗ Програмування на апаратному рівні.
˗ Мультиплатформені мови програмування.
˗ Організація баз даних.
˗ Технології розробки алгоритмів.
˗ Комп’ютерні мережі.
˗ Операційні системи.
˗ Експертні системи.

2) Дисципліни з захисту інформації:
˗ Криптографія.
˗ Криптоаналіз.
˗ Технічний захист інформації.
˗ Програмний захист інформації.
˗ Безпека інформації в комп’ютерних мережах.
˗ Комплексні системи захисту інформації.

4) Дисципліни з менеджменту інформаційною безпекою:
˗ Основи менеджменту.
˗ Організація спеціального діловодства.
˗ Інформаційне забезпечення управлінської діяльності.
˗ Менеджмент інформаційної безпеки.
˗ Психологія управління.
˗ Управління персоналом.
˗ Організаційне забезпечення захисту інформації.

5) Дисципліни з математичних основ теорії захисту інформації:
˗ Спеціальні розділи математики для інформаційної безпеки.
˗ Теорія ризиків.

Телефон для довідок: (050) 184-30-64