Смірнов Сергій Анатолійович

Смірнов Сергій Анатолійович
ст. викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, 2009
Вчений ступінь та наукове звання: кандидат технічних наук (спеціальність 05.13.21 системи захисту інформації (2017)).

Рік, з якого працює на кафедрі: 2014
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
– Комп’ютерні мережі
– Основи технічного захисту інформації
– Експертні системи
– Технології програмування

Галузь наукової діяльності: захист інформації, телекомунікації, комп’ютерні мережі.

Загальна кількість публікацій: публікацій: 50 праць за профілем кафедри, що включає в себе 1 навчальний посібник, 12 методичних вказівок та 37 наукових робот, з яких 1 колективна монографія, 12 статей (у спеціалізованих наукових виданнях, які входять в науково-метричні бази, з них в зарубіжному виданні – 1 стаття); 24 матеріалів конференцій.

Сторінка в Google Scholar:  посилання