Савеленко Олена Костянтинівна

Savelenko_OK

Савеленко Олена Костянтинівна
викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: вища, Кіровоградський державний технічний університет, 2001
Викладає дисципліни:
− Технології програмування комп’ютерних систем
Галузь наукової діяльності: системи автоматизованого проектування

Загальна кількість публікацій: Загальна кількість публікацій 50 з них 5 – статей статей у фахових виданнях, 4 − освітньо-кваліфікаційні характеристики Фахівця (варіативна частина), 7 − навчально-методичних робіт і 1 – навчальний посібник «Технології проектування комп’ютерних систем»
Сторінка в Google Scholar: посилання