Минайленко Роман Миколайович

Mynaylenko_RM

Минайленко Роман Миколайович
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1995
Вчений ступінь і наукове звання:  кандидат технічних наук (2012), доцент (2016)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1997
Викладає дисципліни:
– Комп’ютерна електроніка
– Комп’ютерна схемотехніка
– Програмування на рівні процесорів
– Паралельні та розподілені обчислення
Галузь наукової діяльності: автоматизація виробничих процесів, комп’ютерні науки

Загальна кількість публікацій: 41, в т.ч. 15 статей у фахових виданнях, участь у 16 наукових конференціях та 1 патент на корисну модель
Сторінка в Google Scholar: посилання