Магістр “Комп’ютерні науки”

Магістри зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за спеціалізацією “Консолідована інформація” готуються для роботи в галузі інформаційної аналітики для усіх видів економічної, політичної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

Комп’ютерні науки вивчають, як влаштований комп’ютер, як він працює, в основному з теоретичної та математичної сторони. Ви повинні вибрати цей напрямок, якщо любите математику і логіку або якщо хочете працювати в сфері комп’ютерних наук, штучного інтелекту, машинного навчання, безпеки, графіки.

Потенційними споживачами консолідованої інформації є бізнесові виробничі структури та керівники підприємств, представники влади різних рівнів, ЗМІ, а також представники спецслужб.

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту.

Ступінь магістра передбачає більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем, а також підготовку студента до науково-дослідної або педагогічної діяльності за обраним напрямом.

На навчання приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту будь-якої спеціальності. Докладніше читайте тут.

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерні науки”, які будуть вивчатися в магістратурі:

на 1 курсі
– Технології підтримки прийняття рішень.
– Основи захисту інформації.
– Комп’ютерні системи штучного інтелекту.
– Математичні методи дослідження операцій.
– Технології інформаційного менеджменту.
– Теоретичні основи наукових досліджень.
– Методика викладання у вищій школі.
– Технологія менеджменту знань.
– Інформаційні технології організації бізнесу.
– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах.

на 2 курсі
– Мови програмування для аналітичних досліджень (на основі мов програмування Python та R).
– Експертні системи.
– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах.
– Програмна обробка наукових досліджень.
– Системи керування проектами.
– Філософські проблеми наукового пізнання.
– Основи патентознавства та авторського права.

Випускники можуть працювати в різних структурах, зокрема:

–   прикладний програміст;
–   системний програміст;
–   веб-програміст;
–   SEO-спеціаліст;
–   системний адміністратор;
–   адміністратор баз даних;
–   консультант з ІТ-систем;
–   керівник або менеджер проектів в області ІТ;
–   спеціаліст по інформаційним системам;
–   тестувальник програмного забезпечення;
–   спеціаліст служби технічної підтримки;
–   викладач вищого навчального закладу (асистент);
–   науковий співробітник (молодший науковий співробітник);
–   у наукових, науково-організаційних, інформаційних та патентних підрозділах наукових установ, науково-виробничих комплексів;
–   в інформаційно-маркетингових підрозділах підприємств і організацій виробничої сфери та сфери послуг різних галузей;
–   в інформаційно-аналітичних службах центральних органів влади та місцевого самоврядування, фінансово-економічних установах тощо;
–   у засобах масової інформації;
–   у спецслужбах.