Магістр “Комп’ютерні науки”

Магістри зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за спеціалізацією “Консолідована інформація” готуються для роботи в галузі інформаційної аналітики для усіх видів економічної, політичної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень. Потенційними споживачами консолідованої інформації є бізнесові виробничі структури та керівники підприємств, представники влади різних рівнів, ЗМІ, а також представники спецслужб.

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту.

Ступінь магістра передбачає більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем, а також підготовку студента до науково-дослідної або педагогічної діяльності за обраним напрямом.

На навчання приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту будь-якої спеціальності. Докладніше читайте тут.

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерні науки”, які будуть вивчатися в магістратурі:

на 1 курсі
– Технології підтримки прийняття рішень.
– Основи захисту інформації.
– Комп’ютерні системи штучного інтелекту.
– Математичні методи дослідження операцій.
– Технології інформаційного менеджменту.
– Теоретичні основи наукових досліджень.
– Методика викладання у вищій школі.
– Технологія менеджменту знань.
– Інформаційні технології організації бізнесу.
– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах.

на 2 курсі
– Мови програмування для аналітичних досліджень (на основі мов програмування Python та R).
– Експертні системи.
– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах.
– Програмна обробка наукових досліджень.
– Системи керування проектами.
– Філософські проблеми наукового пізнання.
– Основи патентознавства та авторського права.

Випускники можуть працювати в різних структурах, зокрема:

–   прикладний програміст;
–   системний програміст;
–   веб-програміст;
–   SEO-спеціаліст;
–   системний адміністратор;
–   адміністратор баз даних;
–   консультант з ІТ-систем;
–   керівник або менеджер проектів в області ІТ;
–   спеціаліст по інформаційним системам;
–   тестувальник програмного забезпечення;
–   спеціаліст служби технічної підтримки;
–   викладач вищого навчального закладу (асистент);
–   науковий співробітник (молодший науковий співробітник);
–   у наукових, науково-організаційних, інформаційних та патентних підрозділах наукових установ, науково-виробничих комплексів;
–   в інформаційно-маркетингових підрозділах підприємств і організацій виробничої сфери та сфери послуг різних галузей;
–   в інформаційно-аналітичних службах центральних органів влади та місцевого самоврядування, фінансово-економічних установах тощо;
–   у засобах масової інформації;
–   у спецслужбах.