Магістр “Комп’ютерна інженерія”

Магістри зі спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” готуються для роботи в галузі програмування, розробки та супроводу комп’ютерних програм, а також для проектування та обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Комп’ютерна інженерія вивчає, як влаштовані операційні та програмні системи, зачіпає управління проектами, забезпечення якості та тестування. Ви повинні вибрати розробку програмного забезпечення, якщо вас цікавить практичний підхід, життєвий цикл і розробка/підтримка ПЗ.

Потреба у фахівцях, які вміють ефективно експлуатувати сучасне програмне забезпечення та комп’ютерну техніку, а також кваліфіковано розробляти нові програми, на сьогоднішній день, неухильно зростає.

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту.

Ступінь магістра передбачає більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем, а також підготовку студента до науково-дослідної або педагогічної діяльності за обраним напрямом.

На навчання приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту будь-якої спеціальності. Докладніше читайте тут.

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ надає ґрунтовні знання з наступних мов програмування та технологій:
– С++,  Pascal, Lazarus, Assembler;
– Visual C++, Visual C#, Microsoft DOT NET Framework;
– Java, Android API;
– HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ASP.NET;
– WordPress, Joomla, Drupal;
– SQL, XML, Paradox, Interbase, Oracle;
і т.д.

Вивчаються операційні системи:
– Windows 10;
– Ubuntu;
– Mac OS X;
– FreeBSD;
– Linux;
– Android;
– Symbian OS;
– Apple iOS (Apple iPhone, iPod touch, iPad);
– Windows Phone.

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”, які будуть вивчатися в магістратурі:

на 1 курсі
– Моделювання складних систем.
– Основи захисту інформації.
– Комп’ютерні системи штучного інтелекту.
– Проектування комп’ютерних систем та мереж.
– Математичні методи дослідження операцій.
– Мережні інформаційні технології.
– Теоретичні основи наукових досліджень.
– Методика викладання у вищій школі.
– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах.
– Експертні системи.
– Технологія розподілених обчислень.

на 2 курсі
– Розподілені системи керування проектами.
– Дослідження та програмування в комп’ютерних системах і мережах.
– Експертні системи.
– Технологія розподілених обчислень.
– Програмна обробка наукових досліджень.
– Філософські проблеми наукового пізнання.
– Основи патентознавства та авторського права.

Посади, на яких зможуть працювати випускники:
–   інженер-програміст;
–   прикладний програміст;
–   системний програміст;
–   програміст баз даних;
–   веб-програміст;
–   веб-дизайнер;
–   SEO-спеціаліст;
–   спеціаліст із захисту інформації;
–   інженер з комп’ютерних систем;
–   проектувальник комп’ютерних мереж;
–   системний адміністратор;
–   адміністратор баз даних;
–   технік-програміст;
–   консультант з ІТ-систем;
–   керівник проектів в області ІТ;
–   спеціаліст по інформаційним системам;
–   тестувальник програмного забезпечення;
–   спеціаліст служби технічної підтримки;
–   викладач вищого навчального закладу (асистент);
–   науковий співробітник (молодший науковий співробітник);
і т.д.