Коваленко Анна Степанівна

Коваленко Анна Степанівна 
старший викладач  кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, 2011

Вчений ступінь і наукове звання: кандидат технічних наук (2016 рік)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2015
Викладає дисципліни: 
Технології інформаційного менеджменту (Менеджмент у розробці програмних продуктів, Функціональні ролі в колективі розробників, Ключові ролі колективу розробників та визначення кадрових ресурсів проекту, Принципи побудови системи діяльностей програмного проекту, Методологічні стратегії, Принципи й приклади оперування вимогами, Концептуальна база проекту як основа його розвитку та керування ризиками і якістю, відстеження зв’язків, Планування й контроль розвитку проекту. Використовуються мови програмування: С++, С#);

Системи керування проектами (Ініціація проекту, Планування проекту, Розробка розкладу проекту, Планування забезпечення якості в проекті, Планування ризиків проекту, Планування комунікацій і керування конфігурацією в проекті, Керування проектом на фазі проектування, Керування проектом на фазі розробки й впровадження. Використовуються мови програмування: С++, С#);

Інформаційні технології організації бізнесу (Технології генерації ідей, Сучасні бізнес-моделі, Шаблони бізнес-моделювання, Створення прототипу MVP, Методи експертної оцінки стартапу, Метрики проекту, Формування команди стартапу, Залучення інвестицій та огляд ринку венчурних інвестицій, Визначення бізнесу й бізнес-плану, Структура й основні розділи бізнес-плану, Порядок розробки бізнес-плану, Типові помилки в бізнес-плануванні. Використовуються мови програмування: С++, С#).

Галузь наукової діяльності: методи ефективного управління ІТ-проектами, методи технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем,.

Загальна кількість публікацій:  понад 70, з яких 49 наукових ( у тому числі 14 статей у фахових виданнях, 1 колективна монографія, 1 стаття у закордонному виданні, 1 стаття у Scopus), 21 робота навчально-методичного характеру (в т. ч. 2 навчальних посібників з грифом МОН України)
Сторінка в Google Scholar: посилання