Бакалавр “Кібербезпека”

Бакалаври зі спеціальності 125 “Кібербезпека отримають знання з програмування та комп’ютерної техніки, кібербезпеки, програмних та технічних методів захисту інформації, криптографії, правових та соціальних аспектів захисту інформації, а також менеджменту у сфері інформаційної безпеки.

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ перша та єдина на сьогоднішній день у Кіровоградській області починає готувати бакалаврів зі спеціальності “Кібербезпека”.

Фактично після навчання на даній спеціальності студент отримує знання та навички «білого» хакера.

В умовах інформаційної війни спеціальність «Кібербезпека» зараз,  як ніколи, актуальна для нашої країни.

На навчання приймаються особи на базі загальної середньої освіти на 1-й курс та на базі молодшого спеціаліста на 2-й або 3-й курс. Докладніше читайте тут.

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 “Кібербезпека”

Основні мови та технології програмування, які будуть викладатися:
Pascal (Lazarus), С++, Visual C++, Visual C#, Java, Android API, Assembler, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, SQL і т.д.

Основні групи дисциплін, що будуть викладатися:
1. Дисципліни з програмування.
2. Дисципліни з захисту інформації.
4. Дисципліни з менеджменту інформаційною безпекою.
5. Дисципліни з математичних основ теорії захисту інформації.
6. Дисципліни з інтелектуального аналізу даних.

Основні предмети за спеціальністю “Кібербезпека”, які будуть вивчатися на бакалавраті:

на 1 курсі
Структурне програмування (на основі Pascal, Lazarus)
Інформатика
Модульне програмування (на основі С++)
Вища математика

на 2 курсі
Програмування на апаратному рівні (на основі Assembler)
Об’єктно-орієнтоване програмування (на основі Visual C++)
Програмування (1 семестр – алгоритми та структури даних, 2 семестр – мова Python).
Організація баз даних (SQL, MySQL, тощо)
Інформаційна безпека держави
Спеціальні розділи математики для інформаційної безпеки
Web-програмування (на основі HTML5, CSS, JavaScript, PHP, MySQL)
Мультиплатформені мови програмування (на основі Java)

на 3 курсі
Інформаційна безпека держави
Технології розробки алгоритмів
Комп’ютерні мережі
Основи менеджменту
Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
Забезпечення інформаційної безпеки держави
Основи криптографічного захисту інформації
Теорія ризиків
Основи національної безпеки
Політологія
Основи технічного захисту інформації

на 4 курсі
Організація спеціального діловодства
Комплексні системи захисту інформації
Інформаційне забезпечення управлінської діяльності
Програмний захист інформації
Менеджмент інформаційної безпеки
Система охорони державної таємниці
Операційні системи
Експертні системи
Криптоаналіз
Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах
Психологія управління
Управління персоналом
Організаційне забезпечення захисту інформації

Посади, на яких зможуть працювати випускники:
˗ фахівець з організації захисту інформації;
˗ інженер з експлуатації засобів захисту інформації;
˗ інспектор з організації захисту секретної інформації;
˗ фахівець з режиму секретності;
˗ проектувальник систем захисту інформації;
˗ прикладний програміст;
˗ системний програміст;
˗ веб-програміст;
˗ проектувальник комп’ютерних мереж;
˗ адміністратор баз даних;
˗ системний адміністратор;
– аналітик комп’ютерних систем;
˗ аналітик з захисту інформації;
˗ менеджер з безпеки підприємства.