Абітурієнту 2017

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету в 2017 році приймає абітурієнтів на наступні спеціальності:

На базі якої освіти Програма підготовки та спеціальність Вступні випробування
1

на 1-й курс

на базі загальної середньої освіти

1) Бакалаврат 
123 Комп’ютерна інженерія

2) Бакалаврат
125 Кібербезпека

ЗНО:

1) Українська мова та література;
2) Математика;
3) Історія України або Іноземна мова.

Приймаються сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років

Кожен сертифікат
не менше 100 балів

2

на 2-й або 3-й курс

на базі молодшого спеціаліста

(на державні місця – диплом молодшого спеціаліста з наступних спеціальностей:
121 Інженерія програмного забезпечення;
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
123 Комп’ютерна інженерія;
124 Системний аналіз;
125 Кібербезпека

на контракт – з будь-яких спеціальностей)

1) Бакалаврат
123 Комп’ютерна інженерія 2) Бакалаврат
125 Кібербезпека

Вступні іспити:

– екзамен з фаху
у вигляді тестів.

3

на 5 курс

на базі бакалавра, або спеціаліста, або магістра будь-якої спеціальності

1) Магістратура
123 Комп’ютерна інженерія

2) Магістратура
122 Комп’ютерні науки 

Вступні іспити:

– екзамен з фаху у вигляді тестів;

– екзамен з іноземної мови у вигляді тестів.

Документи для вступу:
1) Заява (заповняються в приймальній комісії).
2) Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікований рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його ксерокопію, завірену в установленому порядку;
3) 6 фотокарток розміром 3*4 см;
4) Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти;
5) Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку (при вступі на денну форму навчання);
6) Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) + ксерокопія, військовій квіток (посвідчення про приписку до призової дільниці) + ксерокопія;
7) Документи, що дають право на пільги при вступі – за наявності.
8) Приписне свідоцтво (для чоловіків).

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.30 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), субота та неділя – вихідні (в період прийому заяв від вступників субота – робочий день з 9.00 год. до 14.00 год.).

1. Вступ до бакалаврату на 1 курс

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва (заочна форма)
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 24 липня

2017 року

о 18.00 годині 8 серпня

2017 року

Строки проведення КНТУ вступних випробувань 27-31 липня2017 року 12-17 серпня 2017 року
Строки проведення КНТУ додаткового вступного іспиту 25-26 липня2017 року 9-10 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

2серпня 2017 року 10 серпня 2017 року
Вступники,  які  отримали рекомендації, мають виконати вимоги до  зарахування  на  місця  державного замовлення

до 12.00 години

04 серпня 2017 року

до 12.00 години

22 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників:

 

– за державним замовленням

 

– за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконанняприйому за державним замовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією))

 

не пізніше 15.00

5 серпня 2017 року

 

не пізніше

30 вересня 2017 року

 

 

26 серпня 2017 року

 

не пізніше

30 вересня 2017 року

2. Вступ до бакалаврату на 2-3 курс

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить КНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра та особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва (заочна форма)
Початок прийому заяв та документів 4 липня 2017 року 7 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб

о 18.00 годині 24 липня

2017 року

4 серпня 2017 року
Строки проведення КНТУ додаткового вступного іспиту 25-26 липня2017 року 5-6 серпня 2017 року
Строки проведення КНТУ вступних випробувань 27-31 липня 2017 року 7-14 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

2серпня 2017 року 16 серпня 2017 року
Вступники,  які  отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

до 12.00 години

03 серпня 2017 року

до 12.00 години

17 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників:

 

– за державним замовленням

 

– за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконанняприйому за державним замовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією))

 

 

5 серпня 2017 року

 

не пізніше

30 вересня 2017 року

 

 

20 серпня 2017 року

 

не пізніше 30 вересня 2017 року

 

3. Вступ до магістратури (на 5 курс)

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить КНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва (заочна форма)
Початок прийому заяв та документів 4 липня 2017 року 7 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб

о 18.00 годині 24 липня

2017 року

4 серпня 2017 року
Строки проведення КНТУ додаткового вступного іспиту 25-26 липня2017 року 5-6 серпня 2017 року
Строки проведення КНТУ вступних випробувань 27-31 липня 2017 року 7-14 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

2серпня 2017 року 16 серпня 2017 року
Вступники,  які  отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

до 12.00 години

03 серпня 2017 року

до 12.00 години

17 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників:

 

– за державним замовленням

 

– за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконанняприйому за державним замовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією))

 

 

5 серпня 2017 року

 

не пізніше

30 вересня 2017 року

 

 

20 серпня 2017 року

 

не пізніше 30 вересня 2017 року

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КНТУ

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти в КНТУ на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу ІІІ цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі в КНТУ при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 4 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами -1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу ІІІ цих Правил, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією КНТУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада2016 року за №1515/29645.

КНТУ створює консультаційні центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії КНТУ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації) та форми навчання. Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до вимог абзаців тринадцятого пункту 3 розділу ІІ цих Правил.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

ПРИМІТКА:

У  зв’язку з реформуванням системи вищої освіти в цих Правилах прийому можливі зміни.

 

Основна інформація для абітурієнтів на сайті КНТУ:
Підготовчі курси 
Платне навчання 
Контакти приймальної комісії

За довідками звертатися:

Відповідальний за профорієнтаційну роботу:
Викладач Бісюк Віктор Анатолійович
(050)184-30-64, kntubisuk@ukr.net

Тел. кафедри –  (0522)39-04-49
Email кафедри: it-kntu@ukr.net

Наша адреса:
м. Кропивницький, просп. Університетський 8,
ауд. № 502 (головний корпус 5-й поверх)
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274 до зупинки “Університет”.