Міжнародна науково-практична конференція “Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті”, 16-17.11.17

16-17 листопада 2017р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті, 

Організатори:
Центральноукраїнський національний технічний університет
Кафедра автоматизації виробничих процесів – завідувач кафедри професор Осадчий С.І.
Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту  – завідувач кафедри професор Плешков П.Г.
Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення – завідувач кафедри професор Смірнов О.А.

Участь безкоштовна.

Вимоги до тез

Тези надсилаються на електронну пошту оргкомітету конференції konf.kntu@gmail.com на одній з офіційних мов конференції (українська, англійська) обсягом в одну сторінку.

Термін подачі тез: до 1 листопада 2017 р.

 

Вимоги до оформлення тез

Мова: українська, англійська.

Обсяг тексту – одна повна сторінка.

Параметри сторінки. Поля: верхнє – 2,5 см, праве – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, ліве – 2,5 см. Перепліт – 0 см.

Колонтитули: верхній та нижній по 1,9 см.

Формат сторінки А4 в редакторі Microsoft Word. Розмір шрифту – 11, Times New Roman, інтервал одинарний, абзац – 7 мм, орієнтація книжкова.

Перший рядок – індекс УДК, вирівнювання по лівому краю.

Наступний рядок, через 5-6 пт. з вирівнюванням зліва, ініціали та прізвище автора(ів) великими літерами; через кому вказати науковий ступінь (магістр …, д.т.н., к.т.н., тощо); наступним вказати через кому посаду (доц., проф., аспірант, тощо).

Наступним рядком, через 5-6 пт., вказати місце роботи, вирівнювання зліва.

Новим рядком, через 5-6 пт., з вирівнюванням по центру великими літерами вказати назву тез, без переносів та крапки наприкінці.

Основний текст набирається після пустого рядка, стисло, чітко з дотриманням вимог до наукового тексту.

За помилки та неправдиву інформацію відповідають автори тексту. Прийняті до друку тези опублікуються в авторському варіанті.