Підсумки Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”, 24-25 березня 2016

009 013

24-25 березня 2016 на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету пройшла Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології” –  InfoSec&CompTech-2016, на якій відбувся обмін теоретичними та практичними результатами наукових досліджень у галузі інформаційних технологій. Особлива увага приділялася обговоренню питань інформаційної безпеки.

На конференції відбулося обговорення за наступними секціями:
– Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості;
– Програмування та інформаційно-коммунікаційні технології;
– Інтелектуальні системи та штучний інтелект.

032

023

020

Серед учасників конференції були доктори та кандидати наук, аспіранти, студенти та учні Малої академії наук учнівської молоді.

У конференції прийняли участь 111 представників 28 навчально-наукових закладів та установ України, Казахстану та Молдови.

Навчально-наукові заклади та установи, представники яких взяли участь у конференції:

 • Казахський національний дослідницький технічний університет імені К.І. Сатпаєва, Алмати, Республіка Казахстан;
 • Молдавська Економічна Академія, Кишинів, Молдова;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України, м. Київ;
 • Національний авіаційний університет, м. Київ;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ;
 • Національний технічний університет України «Київський Політехнічний інститут», м. Київ;
 • Національний технічний університет України “КПІ” Славутицька філія, м. Славутич;
 • Європейський університет, м. Київ;
 • Європейський університет, м. Черкаси;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків;
 • Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС, м. Харків;
 • Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків;
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів;
 • Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів;
 • Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця;
 • Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ;
 • Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир;
 • Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир;
 • Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград;
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, м. Кіровоград;
 • Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія – інтернат – школа мистецтв), м. Кіровоград;
 • Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді, м. Кіровоград;
 • Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси;
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси;
 • Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса;
 • Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса;
 • Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг.

За результатами конференції було опубліковано друкований та електронний збірник тез, що містить 85 тез доповідей.

Збірник конференції: посилання

Програма конференції: посилання

Фотографії з конференції: посилання

Єлизавета Мелешко,
Заступник голови оргкомітету конференції,
канд. техн. наук, доцент кафедри програмування
та захисту інформації КНТУ

Фотографував Владислав Мелешко