Запрошуємо на Вісімнадцятий Міжнародний науково-практичний семінар “КОМБІНАТОРНІ КОНФІГУРАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ”, 15-16 квітня 2016 року

logo

Шановнi колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботi XVIII Мiжнародного науково-практичного семiнару “КОМБIНАТОРНI КОНФIГУРАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ”

Організатори семінару – Кіровоградський національний технічний університет та Кіровоградська льотна академія НАУ України.

Вісімнадцятий семінар працюватиме 15-16 квітня 2016 року в приміщенні Кіровоградського національного  технічного університету (Університетський проспект, 8)

Мета семінару – згуртування вітчизняних наукових сил, які вивчають і застосовують комбінаторні конфігу­рації, обмін інформацією та науковими досягненнями у цьому напрямі.

Напрямки роботи семінару:

  1. Комбінаторні розміщення, гра­фи, автомати, скінченні алгебри, мате­матична логіка, кодування розпізнавання образів і таке ін.
  2. Сфери та напрями застосуван­ня математичних моделей на дискретних та неперервних множинах (автоматизо­вані системи керування, системи авто­матизованого проектування,    системи підтримки прийняття рішень, інформа­ційна безпека і т.п.).
  3. Програмне забезпечення синтезу та аналізу комбінаторних конфігурацій.

До участі у семінарі запрошу­ються науковці, викладачі вузів, аспіран­ти, студенти, фахівці з застосування ком­бінаторних конфігурацій.

Адреса оргкомітету:
25006, м. Кіровоград
Університетський просп., 8
Кафедра програмного забезпечення
Відповідальному секретареві Петренюку Володимиру Іллічу

Контактні телефони:
(0522)390449
567470
566132
550121

Сайт:   http://www.kntu.kr.ua/mnsp

Е-mail: petrenjukvi@rambler.ru,  ptrnklp@mail.ru, marina_semenyuta@mail.ru

Детальніше тут