Експерти ІТ-галузі оцінили підготовку наших студентів-програмістів

IMG_3263На базі кафедри програмного забезпечення КНТУ відбувся Студентський науковий круглий стіл “Технології програмування: актуальні проблеми формалізації та алгоритмізації обчислювальних процесів”, скликаний задля формування спільного бачення й інтеграції зусиль для розв’язку актуальних науково-технічних завдань програмування та інформаційних технологій, підвищення рівня студентської науково-пошукової роботи.

У заході взяли участь студенти й викладачі кафедри програмного забезпечення КНТУ, представники провідних ІТ-компаній Кіровограда та вищих навчальних закладів обласного центру, вчені, члени Студентського наукового товариства КНТУ.

Відкриваючи засідання, проректор з наукової роботи КНТУ, професор Левченко О.М. наголосив на постійно зростаючій затребуваності фахівців з програмування та інформаційної безпеки, потреба у яких щороку зростає як в Україні, так і за кордоном. Доказ цього, за словами Олександра Миколайовича, – створення кіберполіції, стрімке впровадження інформаційних технологій в усі галузі виробництва, державного управління, діяльності спецслужб тощо. Проректор авторитетно запевнив у перспективності напрямів “Комп’ютерна інженерія” та “Управління інформаційною безпекою”, підготовка фахівців за якими здійснюється кафедрою програмного забезпечення.

Впродовж шести академічних годин тривали бурхливі дискусії, обговорення методик формалізації й алгоритмізації обчислювальних процесів в межах технологій програмування. Модерував процес завідувач кафедри програмного забезпечення, професор Смірнов О.А., який відзначив наукоємність виступів спікерів – студентів з напряму “Комп’ютерна інженерія” Бабич Є.Ю., Клименка Б.С., Придибайло Ю.О., Цуркана М.С., Токаленка О.О., Старкіної О.Д. IMG_3382Запрошені експерти – Дьяченко Ю.В. (Android Team Lead, «M.I.F. Projects, Ltd»), Лупан І.В. (кандидат фізико-математичних наук, доцент педагогічного університету),  Стасєв Ю.В. (доктор технічних наук, професор),  Дрєєв О.М. (кандидат технічних наук, викладач з програмування), Ладигіна О.А. (викладач з програмування) – хоч активно і опонували спікерам, проте у підсумку дали позитивні відгуки як про запропоновані шляхи вирішення актуальних проблем формалізації та алгоритмізації, так і про цінність отриманих результатів та засідання круглого столу в цілому.

Вікторія Даркіна,
голова Студентського наукового товариства КНТУ