2-3 липня 2015 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні технології та інформаційна безпека»

logokafВ Кіровоградському національному технічному університеті 2-3 липня 2015 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні технології та інформаційна безпека», на якій планується розглянути актуальні питання в області інформаційних та моделюючих технологій.
До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обмін новими ідеями, отриманими теоретичними й практичними результатами наукових досліджень у галузі інформаційних технологій, програмного забезпечення комп’ютерних систем, iнформаційної безпеки держави, суспільства і особистості; обговорення тенденції розвитку сучасних IT; встановлення творчих контактів та розширення наукових зв’язків.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1.  Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості

 • Інформаційна безпека держави.
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.
 • Безпека інформації у хмарних сховищах.
 • Криптографічні засоби захисту інформації.
 • Стеганографічні засоби захисту інформації.
 • Технічні засоби захисту інформації.
 • Комплексні системи захисту інформації.
 • Захист персональних даних.

Секція 2. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія

 • Інформаційні системи та технології.
 • Теорія алгоритмів.
 • Технології проектування й програмуваннякомп’ютерних систем та мереж.
 • Інженерія програмного забезпечення.
 • Системне програмування.
 • Мережні інформаційні технології.
 • Комп’ютерна електроніка й схемотехніка.
 • Алгоритми та методи обчислень.
 • Паралельні й розподілені обчислення.
 • Комп’ютерна графіка.
 • Моделювання.
 • Системи штучного інтелекту.

Робочі  мови конференції: українська, російська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

голова: Левченко О.М.  д.е.н., професор.
заступники голови: Смірнов О.А. д.т.н, професор.
члени оргкомітету:
Урбанович П. П., д.т.н., професор (Білорусія),
Гуцуляк Е., д.т.н, професор (Молдова),
Стасєв Ю. В.,д.т.н, професор (Украина),
Сидоренко В. В.,  д.т.н., професор (КНТУ),
Якименко Н. М., к.ф-м.н, доцент (КНТУ),
Коваленко О. В., к.т.н, доцент (КНТУ),
Мелешко Є. В., к.т.н, доцент (КНТУ),
Минайленко Р. М., к.т.н, доцент (КНТУ),
Петренюк В. І., к.ф-м.н, доцент (КНТУ),
Смірнова Н. В., к.т.н, доцент (КНТУ),
Смірнов В. В., к.т.н, доцент  – секретар оргкомітету.

КЛЮЧОВІ ДАТИ

15.06.15 – термін реєстрації учасників та прийом тез доповідей.
20.06.15 – термін повідомлення про прийняття тез доповідей.
25.06.15 – останній термін сплати організаційного внеску.
28.06.15 – затвердження та розсилка програми конференції.
02-03.07.15 – проведення конференції.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

 1. До 15.06.15р. на е-mail conf-kntu@rambler.ru надіслати оформлені відповідно до встановлених вимог матеріали тез доповідей та заповнену реєстраційну картку встановленої форми.
 2. До 20.06.15р. перерахувати організаційний внесок на карту «Приватбанку» № 5168 7572 5024 7741. Одержувач: Смiрнов Володимир Вiкторович. Призначення платежу: оргвнесок за участь у конференції КТIБ-2015. Копію квитанції про сплату організаційного внеску вислати на електронну адресу conf-kntu@rambler.ru

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Передбачається публікація матеріалів конференції у вигляді електронного збірника тез доповідей, який буде опублікований на сайті КНТУ: http://kntu.kr.ua  та на сайті кафедри Программного забезпечення: http://it-kntu.kr.ua/

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг тез доповіді: 1 або 2 повністю заповнені сторінки.
Мова: українська, німецька, англійська, російська.
Текст тез формується у текстовому редакторі “Microsoft Word 2003” або “Microsoft Word 2007”.
Розміри полів сторінок: зліва, знизу, зверху, справа – 25 мм.
Форматування окремих елементів у структурі:
1) індекс УДК (вирівнювання по лівому полю без абзацу, кегль 12);
2) ініціали, прізвища авторів (розміщення по правому полю, кегль 12, малі літери, напівжирний), науковий ступінь, вчене звання (звичайний),
3) місця роботи авторів, електронні адреси (розміщення по правому полю, кегль 12);
4) назва тез повинна бути максимально стислою (до 10 слів, 2 рядка), вирівнювання по центру без абзацу, відступ зверху та знизу 12 пт, кегль 12, великі літери, напівжирний;
5) текст тез (вирівнювання по ширині, абзац 0,5 см, кегль 12);
6) список посилань оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 та складається у порядку посилання у тексті (вирівнювання по ширині, абзац 0,5 см, кегль 11).
Формули набираються в редакторі формул пакету Microsoft Word. Формат символів – курсив. Розміри: звичайний символ – 12 pt, великий індекс – 9 pt, малий індекс – 7 pt.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Характер участі Студенти Аспіранти Інші учасники
Повний організаційний внесок* 50 грн. 70 грн. 100 грн.
Публікація тез доповідей в електронному збірнику
без участі в конференції
50 грн. 50 грн. 50 грн.

* Повний організаційний внесок включає в себе: участь у роботі конференції, організаційні витрати та ін. Розмір організаційного внеску визначається за старшим науковим званням серед співдоповідачів.
Проживання оплачуються окремо після прибуття на конференцію.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

2 липня
9.00 – 9.45     – Реєстрація учасників конференції.
10.00 – 13.00 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.
13.00 – 14.00 – Перерва.
15.00 – 17.00 – Робота в секціях.

3 липня
9.00 – 12.00  –  Секційні засідання.
12.00 – 12.30 – Перерва.
12.30 – 13.00 – Підведення підсумків роботи.

Реєстраційна картка учасника: завантажити .doc файл
Приклад оформлення тез доповіді: завантажити .doc файл

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Організаціний комітет конференції «Комп’ютерні технології та інформаційна безпека»:
Україна, 25006, м. Кіровоград,
пр. Університетський 8,
Кіровоградський національний технічний університет,
кафедра Программного забезпечення.
Контактна особа: Смiрнов Володимир Вiкторович
Тел.: (+38) (0522) 390-449, (+38) 098-27-27-445
E-mail: conf-kntu@rambler.ru